Bell & Ross推出全新限量版BR-X1 Military 镂空计时表

以专业航行军表技能傲踞表坛的Bell & Ross推出全新限量版BR-X1 Military 镂空计时表,此新款以隐形战机为灵感 ,哑面卡其色高强度钛金属表壳配以超等荧光绿夜光技能,尽显高级军用计时表实质!

Bell & Ross推出全新限量版BR-X1 Military 镂空计时表

Bell & Ross表厂向来以研讨改进技能著称,尤以参军事及航天科技借鉴的设计美学及尖端技能备受推许 。全新BR-X1 Military限量计时表以轻便的极高机能高强度钛金属(High Resistance Titanium)制造 , 该物料的建造要领有别于一般钛金属 ,耐磨损机能更出众,并拥有怪异的卡其色外不雅。

BR-X1 Military计时表披发高级运动计时表气质,设计建造别具匠心 ,镂空计机会芯轻便结实,计时功效切确绳尺。

Bell & Ross推出全新限量版BR-X1 Military 镂空计时表

机芯的X形上夹板经玄色类钻碳涂层(Diamond-Like Carbon)处置惩罚,延续Bell & Ross Experimental系列的设计特点 ,从高强度钛金属表违可以一睹机芯造工和摆轮运作 。

染色蓝宝石玻璃表盘将周详的镂空计机会芯布局揭示面前;琢面指针及镶饰时标填上SuperLuminova®C3超等夜光物料,确保昼夜及差别光暗情况皆无碍清楚显示功效 。

Bell & Ross推出全新限量版BR-X1 Military 镂空计时表

表盘镶嵌中置时针及分针,3时位置是小秒针 ,6时位置是镂空日期显示,9时位置的分钟按时器装置轻便的涡轮叶片外形铝金属转盘取代传统指针 ;卡其色表盘外缘斜面有测速计刻度,可以计较驾驶速率;手表配一条新款打孔橡胶表带 ,佩带腕上觉得柔软恬静又贴服。

Bell & Ross推出全新限量版BR-X1 Military 镂空计时表

BR-X1 Military计时表轻便而结实,设计统筹人体工学元素,披发强烈的时代感。此新作限量250枚 ,势必遭到赏识高机能专业时计的表迷追捧!

米乐m6-手机版app下载
【读音】:

yǐ zhuān yè háng háng jun1 biǎo jì néng ào jù biǎo tán de Bell & Rosstuī chū quán xīn xiàn liàng bǎn BR-X1 Military lòu kōng jì shí biǎo ,cǐ xīn kuǎn yǐ yǐn xíng zhàn jī wéi líng gǎn ,yǎ miàn kǎ qí sè gāo qiáng dù tài jīn shǔ biǎo ké pèi yǐ chāo děng yíng guāng lǜ yè guāng jì néng ,jìn xiǎn gāo jí jun1 yòng jì shí biǎo shí zhì !

Bell & Rosstuī chū quán xīn xiàn liàng bǎn BR-X1 Military lòu kōng jì shí biǎo

Bell & Rossbiǎo chǎng xiàng lái yǐ yán tǎo gǎi jìn jì néng zhe chēng ,yóu yǐ cān jun1 shì jí háng tiān kē jì jiè jiàn de shè jì měi xué jí jiān duān jì néng bèi shòu tuī xǔ 。quán xīn BR-X1 Militaryxiàn liàng jì shí biǎo yǐ qīng biàn de jí gāo jī néng gāo qiáng dù tài jīn shǔ (High Resistance Titanium)zhì zào , gāi wù liào de jiàn zào yào lǐng yǒu bié yú yī bān tài jīn shǔ ,nài mó sǔn jī néng gèng chū zhòng ,bìng yōng yǒu guài yì de kǎ qí sè wài bú yǎ 。

BR-X1 Militaryjì shí biǎo pī fā gāo jí yùn dòng jì shí biǎo qì zhì ,shè jì jiàn zào bié jù jiàng xīn ,lòu kōng jì jī huì xīn qīng biàn jié shí ,jì shí gōng xiào qiē què shéng chǐ 。

Bell & Rosstuī chū quán xīn xiàn liàng bǎn BR-X1 Military lòu kōng jì shí biǎo

jī xīn de Xxíng shàng jiá bǎn jīng xuán sè lèi zuàn tàn tú céng (Diamond-Like Carbon)chù zhì chéng fá ,yán xù Bell & Ross Experimentalxì liè de shè jì tè diǎn ,cóng gāo qiáng dù tài jīn shǔ biǎo wéi kě yǐ yī dǔ jī xīn zào gōng hé bǎi lún yùn zuò 。

rǎn sè lán bǎo shí bō lí biǎo pán jiāng zhōu xiáng de lòu kōng jì jī huì xīn bù jú jiē shì miàn qián ;zhuó miàn zhǐ zhēn jí xiāng shì shí biāo tián shàng SuperLuminova®C3chāo děng yè guāng wù liào ,què bǎo zhòu yè jí chà bié guāng àn qíng kuàng jiē wú ài qīng chǔ xiǎn shì gōng xiào 。

Bell & Rosstuī chū quán xīn xiàn liàng bǎn BR-X1 Military lòu kōng jì shí biǎo

biǎo pán xiāng qiàn zhōng zhì shí zhēn jí fèn zhēn ,3shí wèi zhì shì xiǎo miǎo zhēn ,6shí wèi zhì shì lòu kōng rì qī xiǎn shì ,9shí wèi zhì de fèn zhōng àn shí qì zhuāng zhì qīng biàn de wō lún yè piàn wài xíng lǚ jīn shǔ zhuǎn pán qǔ dài chuán tǒng zhǐ zhēn ;kǎ qí sè biǎo pán wài yuán xié miàn yǒu cè sù jì kè dù ,kě yǐ jì jiào jià shǐ sù lǜ ;shǒu biǎo pèi yī tiáo xīn kuǎn dǎ kǒng xiàng jiāo biǎo dài ,pèi dài wàn shàng jiào dé róu ruǎn tián jìng yòu tiē fú 。

Bell & Rosstuī chū quán xīn xiàn liàng bǎn BR-X1 Military lòu kōng jì shí biǎo

BR-X1 Militaryjì shí biǎo qīng biàn ér jié shí ,shè jì tǒng chóu rén tǐ gōng xué yuán sù ,pī fā qiáng liè de shí dài gǎn 。cǐ xīn zuò xiàn liàng 250méi ,shì bì zāo dào shǎng shí gāo jī néng zhuān yè shí jì de biǎo mí zhuī pěng !